Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh en Van Ditmar N.V.

[?] januari 1934

Zeer geachte Mej. Van Dijk,

Hierbij vier photo's, naar werken van Bendien, over wien wij in het Febr. nummer een artikel hebben.

[xx] A.M. Hammacher, ‘In memoriam Jacob Bendien + 1933’, Forum 3(1934), afl. 2(febr.) 151(c)157. Ik zou ze gaarne geclicheerd hebben. Ze zijn buitengewoon goed, maar de clichémaker zal er veel zorg aan moeten besteden, om de nuances zoo te krijgen als ze hier zijn!

Wilt U mij zoo spoedig mogelijk de resultaten even opzenden? Er behoeven geen titels onder, behalve onder het zelfportret: Jacob Bendien, Zelfportret 1927.

m.v.gr. en hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie