Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, [januari 1934]

Pomonaplein 22

Den Haag.

 

Zeer geachte Mej. Van Dijk,

Wilt U s.v.p. bijgaand Panopticum laten zetten en de proef opzenden naar den Heer E. du Perron, Rue de l'Yvette 19 Parijs (16e).

Er is eenige haast bij, daar het nog bestemd is voor het Februari-nummer.

Verder kan bijgaand vers ook vast gezet worden. Het is copie voor Maart.

Voor Februari komt er nog een artikel van mijzelf over het Oera-Linda boek, maar dat is nog niet van den Heer Vestdijk terug. Ik stuur het U zoo spoedig mogelijk.

Met vr. groeten en hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie