Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

[januari 1934]

Beste Maurice,

Dank voor je kaart. Ik zal je de kroniek over Elsschot laten zenden. Formuleer je standpunt eens in De Keerzijde.

Hier een gedicht van Elsschot, dat ik je zend ter beoordeling van de Vlaamsche redactie. Ik zou er zeer verheugd over zijn, als jullie het [onleesbaar], ondanks de erge woorden, want het is echt en fel. Zend het mij anders terug, want ik kreeg het per bemiddeling.

Ook ik was heel content over het eerste nummer. De Vlaamsche poëzie vooral vond ik zeer geslaagd. Nederland kan m.i. beter zijn. In Februari zet ik Vlaanderen dus vooraan, stuur vooral zoo tijdig mogelijk de copie naar Nijgh, bij gedeelten ook, als dat schikt, want er wordt doorloopend aan gezet. Vertel mij ook eens, hoe het met de abonné's loopt! Ik ben daar zeer benieuwd naar. Zooals je zegt, heb ik Bouws ook namens jou maar uitgeluid, in de meening, dat je zulks wel goed zoudt vinden.

De Forum-expositie is een groot succes!

Hart.gr., ook voor Truida, dewelke vast bedankt wordt voor haar gevarieerde brief

Menno

 

Origineel: ?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie