Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Rotterdam, 19 december 1933

R'dam, 19 Dec. '33

 

Beste Maurice,

Het kost mij zeer veel hoofdbrekens, de Forum-zaken zoo voor elkaar te krijgen, dat het Jan. nummer op orde verschijnt. Laten wij nu het volgende afspreken: voortaan zend jij de Vl. copie direct naar Nijgh en van Ditmar (ter attentie van mej. Van Dijk); ik zet dan het nummer in elkaar, nadat alles is gezet, maar het zou natuurlijk omslachtig zijn, als jij eerst alle VI. copie naar mij stuurde. De eerste toezending heb ik dadelijk te zetterij afgeleverd.

Nu is er nog een quaestie. Wij hebben een roman van Slauerhoff en zijn van plan die te publiceeren in zijn geheel; omdat het zetsel ook voor de boekuitgave wordt gebruikt, zullen we soms wel een paar blz. meer kunnen krijgen, zoodat het wel zal gaan. Jullie hebben Celibaat. Greshoff schreef mij nu, dat hij zich erg teleurgesteld achtte door het feit, dat Forum hem den roman van Elsschot had afgekaapt; hij had die n.l. in Groot-Ned. willen zetten. Elsschot schijnt daar ook wel voor te voelen, maar zich door zijn aan jullie gegeven woord gebonden te achten. Zou je nu niet even met Greshoff willen overleggen, of daar niets aan te doen is? Ik zou, nu wij twee goede romans hebben, Greshoff graag ook iets gunnen, maar tenslotte gaat dat de VI. redactie aan, niet mij.

Stuur, wat nog volgen moet, zoo snel mogelijk! Er is haast bij!

Ik heb met Binding nog een mooie correspondentie op touw gezet.

Veel dank voor je vriendelijke afwijzing van mijn Olympisch aanbod!

Hart.gr. tt.

Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie