Menno ter Braak
aan
Everard Bouws

Den Haag, 3 januari 1934

den Haag, 3 Jan. 1934

Pomonaplein 22

tel.393759

 

B.B.

Door de drukte verbonden met mijn verhuizing en baansverwisseling verzuimde ik nog je op je laatsten brief te antwoorden. Ik ben je erkentelijk voor je openhartige behandeling van de zaak en verklaar mijnerzijds gaarne, dat ik alles als voorbij en afgedaan beschouw, zoodat je alle rancune voor uitgesloten kunt houden.

Je zult ook zien, dat ik in no. 1 van Forum je verdienste volledig heb erkend en dat van de redenen van je heengaan niet gerept wordt. Afgezien van al dit officieels, dank ik je namens mijn eigen persoon nog eens voor de aangename samenwerking in deze ‘branche’, en ik wensch je verder alles goeds in 1934.

v.gr.,

Menno t.B.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie