J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[16 februari 1932]

Dinsdag

 

B.M.

Wat een nette kennissen houdt die meneer Slauerhoff er op na! Ik heb in de 44 jaar van mijn aardsch bestaan veel vuiligheid geslikt. Maar nog zelden kreeg ik de kift zoo cru en in die hoeveelheden opgediend! Ik vind dit een meneer om geen hand meer te geven; d.w.z. als men hem kent (ik ken hem niet).

En de brave Antoine[?] die Veterman had moeten aanschouwen! Gearmd met Fenna de Meyier!!!

Ik hóóp dat mijn stukje over ‘Flandre’ je bevallen zal (Forum III).

Ik hoor dat je tegen Palet te keer gaat. In D.G.W. van 20 Febr. zul je een stuk van een zekere Paul Haren[?] tegen dat boek lezen en ik denk dat die mijnheer en jij er wel vrijwel eender over zullen denken. Misschien herken je er de manier van schrijven des Greshoven in!

Met veel hartelijks,

geheel je Gr

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie