J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

6 oktober 1932

B. Menno,

Ik had je juist gisteren met het schitterende plan geschreven. ‘Eigen Beheer’ lijkt mij niet gewenscht. Dan kun je er nog beter de naam van Stols op zetten. Zou Victor E. het niet eens aan ‘De Spieghel’ kunnen vragen? Zoodra ik bericht van Meulenhoff heb of Van Kampen zend ik het je door. Ik ben zeer benieuwd naar je twee prijzen 1. formaat Forum, 2. formaat ‘Demas Kee-O-Kee’. Dan zien wij ook hoeveel exx. er verkocht moeten worden om de kosten te dekken. Reken b.v. 150 gld. Verkoopprijs 2.90. Dan krijg je gem. binnen f 1,50. Dan moeten er 100 verkocht worden. Zou dat zoo 'n heksentoer zijn? Maar eerst de prijs van Zijlstra voor 300 exx. 250 voor de handel, 50 recensie- en auteursexx. + 12 exx op Hollandsch. Ik teeken in op een exx op Hol.

Schrijf mij even of Dumay hier nog een weekje mag logeren. Dat verdomde bestelling werk! Ik moet allerhands afstoomen, en ben in de put.

Het artikel over Willink, zal ik niet voor Nov. maken. Ik zal het in Nov. maken voor Dec. of Jan. Zeg dit ook aan de Groot Organisator van Forum, onze Everhard. Is hij nu al definitief en volgens alle wetboeken gekluisterd aan de dochter van de Dendersche[?] Madame de Thèbes??

Dus schrijf zoodra er prijs nieuws is.

Heel veel liefs van allen - Groeten aan je zuster

Je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie