Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[19 mei 1933]

B.J.

Je polemiek met Borel gewerd mij van verschillende kanten. Wat een antwoord heeft dat heer gegeven! Ik vind het bijzonder aardig, dat juist jij die koe bij de chineesche horens hebt gepakt; dat je temperament altijd sterker is dan je ambtelijke relatie. Natuurlijk ben ik het met jou eens! Maar of er aan zoo'n Borel of zijn publiekje iets te veranderen valt? Dubito.

Het boekje van Challaye over Nietzsche is vakphilosofenprut; dat van Maulnièr is heel goed, maar toch in laatste instantie nog weer wat Schoolmeesterachtig, in de fransche traditie dan. Zooiets van: dat Nietzsche eigenlijk had moeten leven, zooals Th. Maulnièr leeft. Maar het is tenminste een boek, waar een standpunt achter staat.

Ik zou graag na Pinksteren weer eens home week-enden. Maar voortdurend voel ik me nog gedegenereerd door het onderwijs en tracht dan de weinige goede oogenblikken te gebruiken om aan mijn boek te werken. Het nadert zijn einde, maar het schrijven gaat helaas mondjesmaat. - Ik heb voor de N.R.Ct. een lang stuk over ‘Coster’ geschreven. Zoo ‘objectief’ mogelijk, expres.

Deze maand kon er, geloof ik, geen Pan. van je in ‘Forum’. Maar als je om het geld verlegen zit, arrangeer dan vooral iets met Bouws. Daar is zeker iets op te vinden.

Afd. A-eindexamen doe ik samen met - Vic! Dat wordt dus een gezellige boel, sans gêne! Verder ben ik nog behept met ééne Thierry uit Leiden en ééne Cornelissen uit Nijmegen (katholiek; de termen wijzig ik al!).

Veel hart. groeten voor jullie beiden!

In ieder geval zie ik je hier met de examens!

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie