Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 21 september 1933

R'dam, 21 sept: '33

 

Beste Jan

Gisteren was Maurice hier; er is veel besproken, o.a., dat hij Truida (die hier was) waarschijnlijk als secretaresse neemt. Het is geen lucratief baantje, maar door jullie alleraardigste hulp zou het, dunkt mij, mogelijk zijn. Er moet nu eerst nog overlegd worden, of Truida verdere ‘steun’ kan krijgen van mijn ouders, of anders van mij of mijn broer. Je hoort nader, maar bent bij voorbaat hartelijk bedankt voor je initiatief. - Voor ‘Het Vaderland’ heb ik (voor zondagochtend) proefwerk gemaakt. Pannekoek zei, dat het heel goed was. Ik wacht fatalistisch. In ieder geval was Scholte heel slecht; mijn god, wat een tot oliebol opgeblazen oranjepreek, ‘plus royaliste que le roi’!

Nu nog de hoofdzaak. Het voorstel van Maurice tot voortzetting van ‘Forum’ veronderstelt een coalitie met Urbain v.d.Voorde. Bovendien moet hij zijn 200 abonné's nog vinden! Zijlstra wil ze voor Dec. op tafel zien, wat ik begrijp. Hoewel de ijver en de goede wil van M. boven alle lof verheven zijn, geloof ik, dat we moeten opdoeken. Ik heb Eddy een voorstel in dien zin gedaan. We kunnen nu met eere sterven, na een compromis-jaar met den Vlaamschen Coster niet meer. Het is beroerd vanwege de vervallende publicatiemogelijkheid; maar tenslotte heb ik fiducie genoeg in de levenskansen, om te verwachten dat er wel eens iets anders zal komen. Maar schrijf me toch omgaand je opinie. Maurice moet het zoo snel mogelijk weten.

h.gr. heen en weer

je M.

 

N.B.: Stuur in ieder geval Kutter! We moeten met een mooi Dec. nummer doodgaan!

 

‘Mooi doodgaan als een vlammend vuur’.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie