Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 6 november 1933

's-Gravenhage, 6 Nov. 1933

 

Beste Jan

Zeer hartelijk dank voor gelukwenschen! Ook Truida; Ant zal haar binnenkort schrijven. Ik zelf heb in de eerste weken nergens tijd meer voor, zit n.l. nog aan mijn leeraarsvak vast en moet toch al het voornaamste werk opknappen van Het Vad. De bedoeling is, geloof ik, dat ik meer deel heb aan de rubriek dan Borel; in ieder geval heb ik voor a.s. Zondag vast een ‘forumsche’ poëziekroniek gelanceerd over Vestdijk, H. de Vries en Buning. Schrijf me voor deze eerste maal vooral je opinie over het gewrocht!

‘Ducroo’ kwam binnen. - Over de tijdschriften dit (tusschen haakjes: het Nov. nummer van ‘Forum’ brengt me weer in razernij, dat zoo'n levend geheel verdwijnen moet! maar enfin -): ik neem het redacteurschap van G. Ned. (te zijner tijd) aan, ook dat van de V.Bl. als het plan doorgaat, waarvan ik nog niets gehoord heb. In G.Ned. zie ik veel meer, maar in de V.Bl. zal ik ev. de kat uit de boom kijken.

Nog wat (antwoord mij hierop liefst direct): plaats jij de brief van Eddy over de ‘liaisons’? Anders breng ik die nog in het Dec.-nummer van ‘Forum’.

Excuseer slordigheid door haast, kom je 18 Nov.? ‘Bruine liedjes’ hedenmiddag in de klas gedeclameerd naar aanleiding optreden Goering in den Rijksdag. (Velen één open plee!) Veel succes!

h.gr. ook aan A. en T.

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie