J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

na 7 november 1933

Bruxelles,

 

Beste Menno,

Varangot zit hier bij me. Hij heeft je hulp noodig. Hij wil n.l. Kunstgeschiedenis studeeren en nu moet men enige inlichtingen over hem hebben.

Wil je een getikt schrijven in het Nederlansch doen toekomen aan

prof. dr. Leo van Puyvelde

Direct. der Koninklijke Musea

Brussel.

meldend,

dat V. Varangot een oud leerling van je is en dat je een bijzondere begaafdheid in hem ontdekte dat hij eindex. H.B.S. heeft en daarna studie van Latijn en Grieks maakte, dat hij dus, wat zijn vorming en alg. ontwikkeling betreft zeer zeker in staat is om hooger onderwijs in de kunstgeschiedenis te volgen.

Aangezien de cursus Maandag begint is er eenige haast bij. Schrijf dus nog heden.

En zeg er bij dat in hoofdzaak de H.B.S. overeenkomt met de Belgische Atheneums.

Ik las Het Vaderland het verslag van je lezing en bericht van je benoeming.

Heb je De Lang nog voor een tweede keer gezien???

Ik zal het prettig vinden je vrijdag over een week weer eens even rustig te spreken.

Bel Zijlstra eens op om mij een geb. Dumay te zenden. Ik ben benieuwd het te herlezen.

Met veel hartelijks van huis tot huis

geheel je

Jan

 

Help Varangot!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie