E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [7 november 1933]

Le Roselier, 7 November.

Beste Menno,

We zijn beiden razend verheugd over je benoeming, niet algeheel on-egoïstisch ook! Ik ben benieuwd hoe je het nu aanlegt om uit je leeraarsbaan in de nieuwe beweging te komen. Jullie gaan nu toch zeker in Den Haag wonen? Houd ons van alles op de hoogte.

Ik denk dat je met die allerbeste 's Gravesande prettig zult samenwerken. Ik mag hem toch zoo verdomd graag.

Bep gaat morgen voor 3 dagen naar Parijs om voorraad op te doen voor jullie. (Denk erom dat je je nu tegenover Schilt niet verspreekt!) Wij denken dat wij uiterlijk 1 Dec. in Parijs terug zullen zijn, en voorloopig op één gemeubelde kamer gaan wonen, tot er iets gebeurt hetzij met Gistoux, hetzij met de erfenis. Wat Gistoux betreft: ik kreeg van de Mij die hypotheek gaf mijn 3e bedreiging vandaag. Wat Timmers doet begrijp ik niet, maar ik wacht in betrekkelijke vrede. Ik werk nu weer aan Ducroo.

Ik vroeg Jan, die er den 15en eerst met Coenen over praten wou, om jou onmiddellijk het stuk over de Liaisons terug te sturen. Laat ons nu maar het zekere nemen en dàt stuk in de laatste Forum doen; het hoort er ook meer in dan elders. De verhalen komen dan maar later; stuur mij die dus maar integraal terug (niet alleen die 2 blzn.) Maar wel aangeteekend.

Ik vind het ook heerlijk dat die lomperd van een Scholte nu toch af moest sjeezen. Wil je 's Gravesande vast voor me bedanken (als je hem ziet) over het alleraardigste stuk (in de vulgariseerde toon) dat hij over mij geschreven heeft? Heeft Borel Uren met Coster nog ooit besproken? - Je moet ons àl je artikelen toezenden, vooral in den eersten tijd, alsjeblieft! Wij blaken van verlangen dààrnaar!

Vertel ook waarom Ritter en Top Naeff niet deugden, bij zóóveel gesupposeerde chance. Al deze dingen zijn zéér instructief om te kennen in ons vak.

Over Suarès-Coster ben ik het totaal met je eens. En toch... het verschil is groot.

Kan je me Ortega y Gasset niet opsturen, later? Ik zend je spoedig Angst terug. Meer dan 3 blzn. kon ik niet lezen.

Dus nu (vanwege je drukte schrijf ik het nog eens op):

1. Zinnetje uit Coster.
2. Verhalen terug. Dank.
3. Liaisons naar Dec.-Forum.

Hartelijke groeten en later meer.

Je

E.

[E.d.P.-d.R.:] L.M.,

Leve de victorie van de gentlemen. Wat vindt Ant ervan? Blij met het vooruitzicht van wonen in Scheveningen, of ga je eerst forenzen? Ik merkte bij het lezen van je brief dat het me toch wel eenigszins dwars zat me misschien te moeten meten met eventueele vrouwelijke machtswellust van Top, of de amerikaansche manieren van Scholte! Fontenelle vind ik, nu ik hem uitgelezen heb, veel aardiger dan ik eerst dacht. Als je overigens ooit epigrafen noodig hebt, hoef je daar maar te zoeken.

Zouden wij voor December weer het Forum-honorarium een weekje vooruit kunnen krijgen, als het aantal paginas bekend is? Behalve mijn maandgeld van thuis, komt er nooit iets precies op de 1e binnen, en de eerste moet altijd de school van Gille betaald worden, en dit keer een hotelrekening. Dag! veel liefs voor jullie beiden, B.

P.S. Wil Ant niet eens nakijken of ik in mijn stukken in Forum de citaten* al of niet cursief druk? Ik heb daarover een weddenschap loopende met Eddy. Dank!

[E.d.P.:] * De citaten, niet de titels.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie