Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

07 november 1933

7 November 1933

 

Beste Menno,

 

Aanvaard ook van mij de hartelijke gelukwenschen met de benoeming en de hoop, dat je in je nieuwe werkkring voldoening mag vinden.

Je weet waarschijnlijk, dat ook ik een candidaat voor deze betrekking geweest ben en de hierin tegenover mij gevolgde gedragslijn, temeer waar het initiatief niet van mij was uitgegaan, geeft mij geen reden om aan dit incident aangename herinneringen over te houden.

Juist daarom stel ik er tegenover jou prijs op te verklaren, dat ik wat ons beiden betreft – andermaal en misschien nog niet voor de laatste maal de natuurlijke rivalen in het leven – geenerlei rancune gevoel. Natuurlijke rivalen is nog wel iets anders dan de natuurlijke vijanden uit het Filmliga-manifest.

Ik maak tevens van deze gelegenheid gebruik om je van harte geluk te wenschen met je huwelijk, een instelling in dit leven, waarover ik nog steeds geen spijt gevoel.

Met hartelijke groeten

t.t.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie