J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

7 november 1933

7 nov. 33

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je brief. Ik zal je over je kroniek schrijven. Ik stuurde juist mijn feuilleton Fr. litt. in. Het volgende zal aan Malraux gewijd zijn.

Over de tijdschriften niets nieuws. Ik doe niets vóór 15 nov. als ik in Amsterdam ben. Ik zal je vandaar, als het loopt zooals het lopen moet telefoneeren. Ja, wat een aardig Forum-nummer! Het is zonde en schande dat in de Nederlanden zoo'n orgaan niet bestaan kan. Ik word daar altijd zoo bitter onder.

De brief over de Leaisan moet je maar in het laatste no Forum stoppen. Ik wil C. niets vragen voor 15 nov. En na 15 nov. is de situatie misschien zóó, dat wij sàmen voor Eddy's belangen kunnen zorgen! Wat God geve! Ik stuur je het stuk dezer dagen.

Morgen of overmorgen komt mijn bijdrage voor het laatste no gereed. Ik deed er extra mijn best op. Met 4 foto's.

Ik denk dat ik met Aty vrijdag 17 nov avond in R'dam kom, omdat zaterdag de jongens thuis komen, moeten wij om vóór 3 u. in Br. zijn.

Wij zij allen zeer verbaasd dat hier nog geen Dumay is aangekomen is het mogelijk nog niet uit? Ik zag het ook niet op de Boekenbeurs uitgestald.

Gelukkig dat de jongelui bij jou nog niet vernazied zijn en mijn rijmproeven nog waarderen kunnen. Ik dacht dat ze allen bruin aangestreken waren.

Met heel veel hartelijks van Aty voor jullie beiden,

geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie