Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 24 maart 1934

den Haag, 24 Maart '34

 

B.J.

Naar aanleiding van je plan om van Schendel een schrijfmachine aan te bieden, schreef ik Zijlstra; met bijgaand overdonderend resultaat! Het is dus dik in orde. Wil jij nu nog even precies aan Zijlstra schrijven, welk model hij moet sturen en op welke manier het voorwerp het best bij v.S. wordt thuisgestuurd? Ik zorg dan wel voor de mededeeling aan de andere contribuanten.

Hierbij gaat tevens ƒ10. terug*, zijnde je bijdrage aan het fonds ‘Uren met Dirk Coster’. Ik zend jou maar het volledig bedrag, omdat je het wel goed zult kunnen gebruiken. Natuurlijk heb ik er een dikke strop aan. 122 ex. verkocht, maakt ± ƒ165. Drukkosten ƒ270. Enfin, het spijt me allerminst; het boekje was het waard.

Hartelijk dank nog voor je briefkaart à propos Frot. Je hebt waarschijnlijk wel gelijk; het heele stuk was trouwens niets dan een spontane exclamatie, geen betoog. Als betoog is het zeker heel slecht, als exclamatie heeft het zelfs de woede van de Belgische socialisten opgewekt. ‘Dandyisme’!

Nu, beste, mijn beden om copie voor Forum schijnen vergeefs te zijn! Hart. gegroet met de [kussen], ook van Ant

geheel

je Menno

 

*die volgen Maandag, dat gaat beter.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie