Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 4 maart 1934

den Haag, 4 Maart '34

 

Beste Jan

Ook ik vergeet je niet, al maakt de journalistiek bij mij evenzeer behoorlijke correspondentie tijdelijk onmogelijk. Dank voor je uitstekende voorrede, waarvan ik, zoodra E. uit is, een dankbaar gebruik zal maken.

Eén ding spijt me erg: dat je medewerking aan ‘Forum’ door je activiteit elders stop is gezet! Schijnt gezet, hoop ik van harte. Ik zou verdomd graag voor April iets van je hebben, al was het maar iets kleins, onverschillig wat. (Kutter??).

Zooals je wel gemerkt zult hebben, citeer ik je commentaren in Gr. Ned. zoo uitvoerig als het maar mogelijk is.

Het geval Liepmann heeft mij hier veel hoofdbrekens gekost. De goede man schijnt nu ook nog over de Belgische grens te worden gezet. Waar gaan wij heen? De ‘vrijheidsliga’, die nu heel wat meer actueel zou zijn dan de filmliga, wordt door velen overwogen, maar hoe te beginnen? Dat alles kost toch weer organisatie, en organisatie vraagt tijd, waarover ik niet beschik, helaas. Tenzij het te laat is geworden en ik moet emigreeren. Dan is het precies te laat.

Vandaag weer eens in Stendhal gevallen. Altijd raak! (‘Mémoires d'un touriste’). Gisteren op de Forum-expositie een zeer stom mensch ontmoet: G. van Hulzen. Oud-schrijver en oud-strijder voor het realisme. Stom! en vervelend! en jaloersch!

Groet Aty en Truida zeer hartelijk van ons.

Ook voor jou hart. gr., ook van Ant,

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie