Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 6 mei 1934

den Haag, 6 Mei '34

 

B.J.

Eindelijk komt er tenminste een Zondag om eens enkele particuliere zaken af te doen. Ik heb me deze week, zooals je waarschijnlijk wel gezien hebt, een aap geschreven; en dan zeggen ze nog, dat het seizoen ten einde spoedt!

Het Boekenweeknummer beviel mij zelf ook wel, alleen Bles was erger dan zijn Parijsche verzen, en dat zegt wat! Jouw artikel was best en zal, ondanks je protest, met ƒ20 gehonoreerd worden. De Lang scheen het als vanzelfsprekend te beschouwen, en dan ligt het niet op mijn weg je bezwaren tegen dit geld naar voren te brengen, dunkt me. Ik apprecieer overigens je bedoeling, om het desnoods ook gratis te doen, bijzonder; dit tegenover het kruideniersstandpunt van Henri Mayer, en zelfs een beetje van onzen goeden Hein. Ik merk steeds meer, dat ik (en jij ook, geloof ik) een flink stuk ‘werkmanspsyche’ heb, d.w.z. als ik eenmaal in een baantje zit, wil ik het absoluut goed doen, zonder financieele oogmerken (al zijn de duiten ook zeer welkom).

Bedankt nog voor het papier! Je ziet, dat ik het ijverig gebruik. Kosten??

Je plannen inzake Varangot juich ik natuurlijk zeer toe. Een voorwoord schrijf ik er graag bij! Ik heb alleen twee moties. 1o Je zegt, dat hij aan een ander verhaal werkt. Zou je niet wachten met de boekuitgave, tot hij er b.v. drie bij elkaar heeft? Dan krijgt de verschijning meer gewicht en geurt minder naar the happy few. 2o Ik vind het eenigszins jammer, dat je in dezen Zijlstra zoudt willen passeeren; vooral, als ik een voorrede schrijf, en als het de bedoeling is, dat V. bij één uitgever blijft (wat natuurlijk prachtig is), geeft dat mij tegenover Zijlstra een onaangenaam gevoel. Ik heb geen enkele verplichting, maar ik voel wel, als redacteur van Forum, een moreele verplichting, hem de auteurs, die via Forum debuteeren, ‘aan te brengen’, of tenminste voor te stellen. Er lijkt mij 70% kans, dat hij de uitgave weigert; dan heb ik natuurlijk alle vrijheid, ook voor mijn eigen gevoel, precies als in het geval Eddy, dat nu volstrekt buiten hem omgaat. Maar je voelt waarschijnlijk wel na, wat ik bedoel; Zijlstra is royaal voor Forum, voorzoover het kan, ik ben graag, waar het kan, loyaal tegenover hem op het punt, waar de tegenprestatie mogelijk is. Schrijf me eens, wat je hiervan denkt.

‘Virginia’ berust momenteel nog bij Vic. Ik zal hem vandaag schrijven, het mij omgaand terug te zenden. Dan kan er een copie van gemaakt worden. Met den brief aan v. Kampen wacht ik nog even, tot ik je reactie op mijn 2o heb.

veel hart.gr., ook onder de dames, je

Menno

 

Ik hoop met Pinksteren even naar Parijs te kunnen gaan. Eddy is weer erg down, schijnt het. Hierbij een panopt., dat ik met veel pleizier schreef, ter lezing. Graag retour!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie