Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 22 juni 1934

Den Haag, 22 juni '34

 

B.J.

Hartelijk dank voor je omgaande inlichtingen!

Een erg vervelend misverstand is dat, met die romanfragmenten! Ik heb gedurende de geheele correspondentie den indruk gehad, dat je liever de 3 landjonkerstukken er in had dan het eerstgezonden fragment en daarom mijn uiterste best gedaan, dat voor elkaar te krijgen. De uitzondering om romanvervolgen te plaatsen, waar we om de beschikbare (of liever: niet beschikbare) ruimte zooveel doenlijk van af wilden stappen, hebben we dus speciaal voor jou gemaakt; de twee V's waren bovendien van meening, dat deze laatste 3 stukken beter waren. Moet ik nu ineens weer alles gaan omgooien? Terwijl ik juist deze zaak in orde had gemaakt? Het zou mij bijzonder spijten. Schrijf daarover nog even. Je begrijpt toch ook, dat het verdomd lastig indeelen is met die schamele 40 pagina's!

Over de vacantieplannen kunnen we maar geen beslissing nemen. We hadden eerst naar Grenoble gewild, denken nu over Remich. Sestri? Zou heerlijk zijn, maar is er plaats, en is het niet te duur?

Ik ben melancholiek om den Politicus, die overal zonder begrip ontvangen wordt (meerendeels gunstig n.b., maar zonder begrip waar het om gaat!). Ben afkeerig van het schrijven in het Nederlandsch momenteel, en andere taal beheersch ik niet voldoende. Zou ook al geen zin hebben trouwens.

Je brochure over v.S. is weer bijzonder aardig! Ik had er al een bemachtigd bij de opening.

Laat even hooren, als je hier komt, dat is prettiger, we mochten elkaar eens misloopen. Ik zou ook volgende week (zooals ik half met D. afsprak) in A'dam kunnen komen.

hart.gr., ook voor de D's en van Ant,

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie