Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

30 maart 1935

30 Maart '35

 

Beste Jan

Neem me niet kwalijk, dat ik je nu pas het stuk van Victor terugzend. Ik had deze week weer geen tijd voor welk particulier werk ook. Nu is er goddank een nieuwe filmcriticus, een zeer geschikte en bekwame jongen, genaamd J. Hulsker.

Het stuk over Eddy is heel erg matig, om niet te zeggen onbelangrijk. Bovendien slecht geschreven, alsof de auteur de zinnen met den grootsten weerzin uit zijn schoenzolen had opgediept. En wat m.i. het ergste is: het is niet geschreven voor ‘ons’, d.w.z. voor menschen, die ingesteld zijn op het essentieele in Eddy, maar voor god weet wat voor half-intellectueel publiek, dat voorgelicht moet worden en ontdaan van zijn protesten tegen zulk een raar nummer in de litteraire menagerie. Om je de waarheid te zeggen, ik geloof, dat Victor van de kook is door zijn aanraking met de journalistiek, die hem niet ligt. Hij behoort tot degenen, die door het schrijven voor jan rap zelf geïnfecteerd worden. Laat hij toch in vredesnaam iets gaan probeeren, waar geen schijn van krantenschrijverij of zelfs andere half- productie bij te pas komt! ‘Virginia’ was een goed ding, dit is knudde. Lees hem dit maar voor; hij kan nog gemakkelijk genoeg rechtsomkeert maken, als hij wil tenminste.

Wij denken er serieus over dezen zomer naar Sestri te gaan! Kennie van Schendel, die mij het Italiaansch doceert, (dove conduce la strada giusta a Sestri Levante?) heeft mijn en Ants neigingen in die richting nog zeer versterkt. Binnenkort nemen wij een beslissing, maar daarvoor moet ik eerst weten, wanneer ik mijn vacantie kan nemen.

Overigens weinig nieuws. Weer eens ruzie met ‘Cor’, van wien ik een stuk (‘Teddy and Partner’) gekraakt heb. Hij dreigt nu weer eens met advertentie-intrekken etc. Een leuke wereld is dit toch, laat ons een dichtopeengedrongen kudde vormen, om aan deze acteurskudde (in alle dimensies) weerstand te kunnen bieden!

hart. gr. ook van Ant en voor Aty

je Menno

 

N.B. Ik zou tegenstemmen, als V. dit stuk aan Forum had aangeboden. Ik meen, dat je hem er een groote dienst mee bewijst, door ook voor Gr.Ned. hetzelfde te doen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie