J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Brussel, 8 maart 1935

Brussel, 8 Maart 1935

 

Beste Menno,

Er vertoeft in Den Haag een Braziliaansch auteur, genaamd R. Ribeiro-Couto, die gaarne in contact wenschte te komen met de Nederlandsche literatuur. Ik ben zo vrij geweest hem naar jou te verwijzen. Misschien is het een aardige jongen en als hij het niet is kun je hem gauw genoeg weer kwijt.

Voor Zondag zend ik je een heel partijtje schietschijven. Ik heb een oorontsteking, ben onder behandeling en ben deswege versuft.

Ik lees op het oogenblik Napoléon le Petit van Victor Hugo nog eens over. Het is misschien het allermerkwaardigste geschrift dat je op dit oogenblik ter hand kunt nemen. Wanneer je den naam Napoléon vervangt door Hitler en nog eenige lichte retouches aanbrengt kon het boek geschreven zijn op het oogenblik zelf. Ik heb zelden een zoo frappante overeenkomst gezien tusschen twee perioden. Ik lees daarbij le 18 Brumaire de Louis Bonaparte van Karl Marx dat op een gansch andere wijze dezelfde periode behandelt. Je moet werkelijk Naopléon le Petit, dat je in de Nelson editie voor een paar dubbeltjes krijgen kunt eens consulteeren. Vergeet het niet, je zult er veel pleizier van hebben.

Met heel veel liefs van huis tot huis

geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie