Briefwisseling Menno ter Braak - P. van Andel

P. van Andel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, [8 maart 1935]

<z.o.z. s.v.p.>

 

Zeer geachte Dr. t.B.

Morgen vindt U door te post bezorgd een brief over eene tekortkoming der latijnsche & Lutersche vertaling van het Nieuwe Testament. Dominee J.J.[H.] weet daar reeds jaren lang van: kàn daarop bezwaarlijk dieper ingaan. Ik besprak dit al lang met Z.W. Eerw., te Enkhuizen. - En nu vrij van animositeit. Ik stond eens met Z.W. Eerw. op de veerboot naar Enkhuizen en wees hem erop hoe jammer 't is: dat die tweede verdedigingstoren, waardig pandant v/d Dromedaris niet meer 't historische stadsbeeld siert. Och! daar is misschien niets van aan: durfde hij toen in mijn gezicht te zeggen!! Ik werd niet boos, maar zond hem eene teekening aan zijn adres.

Dr. P. van Andel

Lubeckstr. 72

 

Ik ben nog zeer goed met dominee J.J.[H.] maar illustreer U hiermeê: hoe weinig theologanten exactheid weten te waardeeren.

 

[voorzijde briefkaart:]

 

nog bestaande Drommedaris - gesloopte O. Ind. Toren te Enkhuizen

 

DOMBURG of Drommedaris en Oost-Indiesche Toren in 1829 gesloopt ook genaamd Engelsche toren

 

overgetrokken uit eene vaderlandsche historische atlas natuurlijk DvA

 

Origineel: Den Haag: Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie