J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak

9 maart 1935

Zaterdag 9 Maart ’35

Beste Ter Braak

Ik kan me voorstellen dat het een lastige situatie voor je is en je geprikkeld voelt - wij waardeeren hier je goede bedoeling Forum te behouden als publicatiemogelijkheid, maar ik kan mijn standpunt toch niet prijsgeven. Evenmin als ik toen schreef dat jullie 't voorstel van Vr.'s aftreden steunden, evenmin dreigde ik nu met publicatie - ik wil 't juist liefst vermijden.

Maar waar jij (jullie) mij vlijtig gedesavoueerd hebt is het toch mijn goed recht te verlangen dat de redacteur V. Vriesland ook de opinie kent die men van hem koestert, en je kunt er wel over correspondeeren maar recht een brief door mij aan de Forum redactie gezonden, bij je te houden heb je niet.

Ik onderschrijf niet de subtiele onderscheiding tusschen vertrouwelijke en zakelijke gesprekken; ons onderhoud ging altijd juist over die aangelegenheid.

Verder: 't is toch te gek mijn heengaan niet in 't Vaderland te willen publiceeren. Ik dacht dat jij dat juist liefst het eerste deed, correctheidshalve. Ik kan het toch ook in een andere cour. laten zetten de N.A.C. of v. Vriesland zal het toch graag in de N.R.C. opnemen!

Ik moet er dus op staan dat mijn brieven aàn de redactie gelezen worden door de redactie - wil wel een iets andre vorm kiezen - Maar 't eenvoudigste is toch dat jullie zelf - je bezwaren eens openlijk belijden! Het spijt mij dat deze lange correspondentie noodig is - je zult wel genoeg te doen hebben. Ik hoop dat er door dit schrijven geen nieuwe misverstanden ontstaan. Maar ik moet hier natuurlijk over hooren.

tàt Slauerhoff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie