J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Sestri Levante, 20 juli 1935

20-7-'35

Sestri-Levante

 

Beste Menno,

Nauwelijks was mijn brief aan je weg of daar kwam dit schrijven van Simon. Ik vind het nogal poover van argumentatie! Uit alles blijkt dat hij het nogal sjeuïg vind! En dát is het nu juist wat ons zoo tegenstaat. Zijn brief is echter in een zeer verzoenende toon en daarom schreef ik er vriendelijk op terug. Ik zend jou brief en antwoord, want ik vind het absoluut noodig, dat jij in de gegeven omstandigheden precies weet wat er verhandeld wordt en hoe de zaken staan.

Je wilt deze brief wel aan Simon doorzenden. En hiermede is hoop ik de quaestie van de baan. Wat een tijd en energie kost ons dat alles niet!!! Nog gezwegen van onze verloren zielsrust. Over een paar maanden lachen wij ons slap om dit alles! Het is alleen maar jammer dat het ons onmogelijk is dadelijk met het lachen te beginnen!

Ik ben benieuwd wat dat nu weer voor compromisvoorstel is waar Simon op doelt. Hij zou eigenlijk afgevaardigde bij de Volkenbond moeten worden. Daar hangt ook alles van de kunst van het laveeren af.

Je weet dat ik van 24-30 july onbereikbaar ben.

Alles zal reg kom! Met veel liefs voor Ant, ook van Agatha Christina Brunt mijn huisvrouw, een hartelijke hand van geheel je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie