Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 5 augustus 1935

den Haag, 5 Aug. '35

 

Beste Jan

Vanmorgen je Biglietto ontvangen, waarvoor mijn hartelijkste dank. Ik had je gisteren al willen schrijven, maar ik viel in het Journal van de Goncourts en kon er niet weer uit komen. Je hebt gelijk: het zijn kwibussen en celibatairs, maar zij hebben toch een scherp oog en laten (wat hun bedoeling, meen ik, ook was) den tijd inderdaad leven. Alleen: wat voor tijd en wat voor artisten-flauwekul! Ik verlies mijn laatste respect voor iemand als Flaubert, als ik hem hier zijn theorieën hoor verkondigen. Dat is toch Jo van Ammers-Küller, in het perfecte, geraffineerde en Parijsche weliswaar, maar toch...

De Forum-zaak is nu zoover, dat de Vlamingen moeten antwoorden. Inderdaad hebben je brieven over het geval Vestdijk volkomen bereikt wat ik bedoelde; er is nu geen vertroebeling, maar een heldere frontbepaling. Het resultaat is, dat Vestdijk zich inzake Virginia met mij solidair heeft verklaard, hoewel geenszins van ganscher harte, en op de laatste vergadering voor opname heeft gestemd. Virginia wordt nu dus met 2 tegen 1 geplaatst en ik heb daarvan mededeeling aan de Vlamen gedaan. Zij zullen nu wel aftreden. Ik vrees heel erg, dat het lot van Forum hiermee beslist is; immers, exploitatie in Nederland alleen schijnt economisch zulke stroppen op te leveren, dat Zijlstra er niet veel voor voelt. En andere Vlamen in de redactie? 1o Is het de vraag of wij die kunnen aanwijzen en 2o heb ik gehoord, dat de huidige Vl. redactie al gezonnen heeft op een eigen Vl. tijdschrift, alleen door hen te redigeeren. Dat aan de samenwerking met dergelijke pastoorskinderen een eind komt, zal mij een verlichting zijn. Maar wat dan? Ik moet hierover serieus met je praten, in Sestri. Schrijf er nog niet over aan derden, want het antwoord van de Vlamen is nog niet bekend, al lijkt het me niet twijfelachtig. Er wordt in geen geval voor September iets beslist. -

Ja, gelukkig kunnen wij nu in veertien dagen naar Italië afzakken! Wil je me nog eens even inlichten over de meest gewenschte kleeding (behalve een badpak natuurlijk)? Ik neem liefst zoo weinig mogelijk overtollige stoffen mee, dat begrijp je. Ook voor verdere practische adviezen zal ik dankbaar zijn, want ik weet niets van Italië. Kan ik alle soorten lectuur meenemen zonder gevaar te loopen voor een verrajer te worden aangezien?

Het verheugt mij, dat Van Schendel ‘Het tweede gezicht’ goed vindt, juist omdat het hem als temperament eigenlijk niet zou moeten liggen. Dat heeft voor mij eenige bewijskracht, dat het goed geschreven is. Aardig zou het zijn, als hij de derde in de reeks buckram-deelen werd!

Ik werk aan niets momenteel. Ben gedesoriënteerd, zooals dat zoo nu en dan voorkomt. Misschien zwijg ik wel vijf jaar. Maar misschien ook niet...

Tot binnenkort! Maar vooraf zal er nog wel wat correspondentie heen en weer gaan.

hart.gr. voor jullie beiden

van ons tweeën

je M.

 

Dank voor de schoone etiketjes! Ik gebruik ze ijverig!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie