Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 10 september 1935

den Haag, 10 Sept. '35

 

Beste Jan

Vanmiddag heeft de Ned. redactie van Forum met Zijlstra vergaderd. Ik haast me je daarover in het kort even te schrijven, omdat mij daarbij is gebleken, dat van een combinatie als door ons beoogd helaas geen sprake zal kunnen zijn. Immers: toen ik aan de hand van je brief (die ik niet in details heb behandeld noch voorgelezen) het plan uiteenzette, reageerde Zijlstra daarop absoluut afwijzend. Hij verklaarde een samenwerking met een anderen uitgever voor de uitgave van een tijdschrift voor hem onmogelijk. Zijn belang bij Forum, aldus Z., is de relatie-mogelijkheid; die wordt een illusie, als hij haar met een ander moet deelen. Ik heb natuurlijk getracht hem tot andere gedachten te brengen, maar het bleek mij al dadelijk, dat het hier een commercieele onmogelijkheid betreft. Z. zei nog, dat volgens hem alleen een overname door H. & W. of een overname van Groot Ned. door N. & v.D. een reëele basis zou zijn, maar voor het eerste voelt hij uiteraard niet, terwijl voor het tweede H. & W. zonder twijfel niet voelen. Dus hiermee ligt het plan ondersteboven, gezien het feit, dat de redactie van Forum niet beschikt over den [naam?]. Trouwens, als dat wel het geval was, zou ik toch niet met dien [naam?] weg willen loopen, dat begrijp je wel.

Het spijt me heel erg en de toekomst van Forum zie ik nu duister in. Zijlstra heeft een m.i. bombastisch plan om de basis van het blad te versterken, maar aangezien eerst de volgende week de Vlamingen nog geconsulteerd moeten worden, laat ik me daarover maar verder niet uit, omdat ik aan de verwezenlijking te sterk twijfel. Het niet-plaatsen van Virginia heeft volgens Zijlstra op een misverstand berust, waarvan hij me een verklaring heeft verstrekt, die in ieder geval bewijst, dat hij niet zoo naïef is aan een omvallen van mij naar niet-plaatsing te gelooven. Enfin, ik ben moedeloos over een en ander. Ik wil erkennen, dat Zijlstra als handelsman zich zoo correct mogelijk tracht te gedragen, maar hoe verbazend rot is het, dat dit handelsbelang een uitgave beheerscht. Vestdijk heeft mij in deze discussie zeer loffelijk bijgestaan en zijn score verbeterd.

Tracht in ieder geval toch Groot - Ned. te hervormen, zou ik zeggen. Mocht Forum op de flesch gaan, dan is er tenminste iets.

In haast, als ik meer weet nader

hart.gr.

je M.

 

Zooeven je brief. Dank voor je berichten! Eén toelichting nog: met deze ‘opschorting’ van Virginia hebben de Vlamen niets uitstaande! Zijlstra heeft hen nog niet gesproken, en daaruit was ook het misverstand ontstaan; hij meende, dat de plaatsing na dat gesprek zou plaats vinden, en ik wist weer niet, dat hij de Vlamen niet gesproken had. Enfin, schwamm drüber. In ieder geval zijn de kamferbroeken aan dit incident volmaakt onschuldig.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie