J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 12 september 1935

Donderdag, 12 September 1935

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je lange brief. Es wär zu schön gewesen! Wij bekijken zulke dingen met het oog op de litteraire wenschelijkheid maar de Zijlstra's hebben lak aan litteratuur en kijken alleen maar naar hun portemonnaie. Vandaar dat eeuwig misverstand en de weerzin, welke wij telkens ondervinden wanneer wij met die handelslieden te maken hebben. Ik laat nu verder de zaak rusten tot jij je over dat ‘wonderplan’ van Zijlstra kunt uitlaten. Er is geen haast bij dit alles, maar er moet toch ook niet getraineerd worden, want het is gauwer dan we denken weer 1 Januari 1936!

Hoe is het met je gezondheid???

Laten wij één ding steeds voor oogen houden bij al deze onderhandelingen: aangezien wij geen enkel handelsbelang dienen, moeten wij er voor zorgen ten minste één orgaan in Nederland te scheppen, dat onze denkbeelden dienen kan. Gr. N. hangt mij al van den beginne aan meters de keel uit. Maar ik ben er tegen mijn zin steeds in gebleven, denkende: vandaag of morgen hebben de vrienden en ik een orgaan noodig. Forum biedt nooit zekerheid. Want welk plan Zijlstra ook hebben moge, er zullen wel geen vijfhonderd nieuwe abonnés aan vastzitten! Het kan dus nooit anders zijn dan het rekken van een precair bestaan. Simon heeft zeker belang in den striksten zin des woords bij een reorganisatie van Gr. N. in onzen zin. Hij die van zijn pen leeft, heeft een tienkeer zoo vaste basis in GN, als in Forum. Zuiver economisch gesproken.

Er is nu een kans om een behoorlijk gefundeerd tijdschrift voor ons te veroveren. Laten wij die kans niet laten voorbijgaan door onze persoonlijke tegenzin in dat gedoe, dat inderdaad allervervelendst is!

Ik kán natuurlijk alleen in GN het maximum voor ons bereiken, wanneer ik in de nieuwe redactie behoorlijk gesecundeerd word.

We zullen wel zien. Tot later dus!

Hierbij foto's.

Veel liefs voor Ant van ons allen. Wij waren gisteren bij de Varangotten en zwegen als moffen over het geval Virginia-Forum, ofschoon er een begrijpelijke belangstelling voor bestond.

Hou je taai. Trek je er niets van aan: alles zal reg kom en incasseer een hartelijke hand van geheel je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie