Menno ter Braak
aan
J.M.B. Stolte

Den Haag, 12 september 1935

12 Sept. '35

 

B.H.

Natuurlijk zou ik graag iets willen doen voor de menschen, die zich op dit oogenblik voor de filmkunst interesseeren, maar ik beschik over een minimum tijd en ben bovendien in beslag genomen door andere problemen. Die historie van de Italianen en Abessyniërs zit mij dermate dwars, dat een nuance meer of minder op een film mij eigenlijk nauwelijks kan schelen. Dat is dus geen ‘arrivisme’; integendeel, ik geloof dat ik me vijf jaar geleden meer arrivé voelde dan nu, in deze (overigens niet slecht bevallende) positie van criticus aan een ‘groote’ krant.

Maar dit gepreoccupeerd zijn door andere problemen belet me niet belangstelling te hebben voor alles wat beweging vertoont en niet dood of N.S.B. of verkalkt is. Ik zou graag de invitatie voor de opening van die studio in Blaricum hebben aangenomen, als ik hier weg kon; maar ik val in voor een collega, die met vacantie is en ben dus vrijwel den heelen dag bezet. Wij waren juist drie weken in Italië en kregen daar ook een en ander te zien en te hooren van de wijze waarop een oorlogspsychose wordt gefabriceerd. Zeer verkwikkend. Verder is het land prachtig, terwijl de niet-zwartgehemde Italianen alleraardigst zijn.

Het gaat mij goed, jou ook? En je ouders? Mocht ik iets practisch kunnen doen voor Dupont c.s., laat mij dan weten, wat er van mij verwacht wordt. In ieder geval kan men er gerust op zijn, dat ik de carrière van Scholte niet heb meegemaakt.

hart. gr.

je Menno

 

Wil je mijn speciale groeten doen aan je moeder?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie