J.M.B. Stolte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 4 september 1935

A’dam, 4.IX.35

Albert Hahnplntsoen 4

tel: 22288

Beste Menno,

Verleden week sprak ik Frans Dupont over de mogelijkheid om filmstudiegroepen te vormen. Tot nu toe heeft er zich één gevormd in Den Haag, _ 100 leden, waaronder onze Liga-leden, en zijn we eveneens in Amsterdam geworden.

De bedoeling ervan zal Frans je beter uit kunnen leggen dan ik! In ieder geval heb ik begrepen, dat ’t noodzakelijk is, dat ouderen, die vroeger ’t pionierswerk voor de Liga verricht hebben, op de hoogte raken van wat er thans onder de cineasten leeft. Van uit welke richting ze werken.

Je weet best hoe moeilijk het voor de filmmensen is, om geld bij elkaar te krijgen om een film te maken, waaraan dan tegelijk de eis gesteld moet worden:

Studie materieel en tóch verkoopbaar tenminste te volgen voor ’t publiek.

Indertijd schreef je een critiek over ‘Diepte’, ‘k heb die niet gelezen, maar hoorde, dat jij de enige van de critici bent, die werkelijk de opzet begrepen heeft. Voorts is er ook ‘ns een stukje van Gerdes, één uit diezelfden groep in Forum geplaatst.

Aan Henrik Scholte hebben ze niet de minste steun. Jij bent ofschoon ‘arrivé’. Gelukkig vol belangstelling gebleven.

Zou jij hen wat nader met hem in aanraking willen komen? Ga ze eens opzoeken in Blaricum, waar hun studio is, daar zij ze op hun best, en leer jij terwijl de groep kennen, die een poging doet om velen een desillusionisme t.o.v. films te ontnemen.

Bevalt Den Haag je?

‘k Ben benieuwd wat er na Pansterkrant komt, in die richting!

Dag!

Veel groeten voor jullie beiden,

Hanneke Stolte

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie