J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 13 oktober 1935

Zondag, 13 October 1935

 

Beste Menno,

Nog steeds ben ik in drukke correspondentie met Coenen gewikkeld. Hij begon n.l. plotseling terug te krabbelen! Ik meldde hem natuurlijk dat zulks niet geaccepteerd werd. Zoodra ik het dossier compleet heb, zend ik het je op. Als ik begin deze week nu eindelijk definitief antwoord van ZEd krijg, ga ik naar Holland en kom dan ook bij jullie aan. Ik hoop, dat ik dan beter ben, want op het oogenblik wordt ik schrikbarend geplaagd door mijn chronische nierkwaal, die maakt dat ik geen dubbeltje waard ben. Ik hang en hannes maar zoo'n beetje. Héél vervelend.

Ik heb genoten van het proza van Van Duinkerken. De stompzinnigheid der gelovigen is onpeilbaar!

Waarom zingt dat cabaret waar je het over hebt Voces Mundi niet? Ze hoeven er geen cent auteursrechten voor te betalen.

Met heel veel liefs van A. tot A., een stevige hand van geheel je

JAN

 

Origineel: Literatuurmuseum Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie