Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 7 november 1935

den Haag, 7 Nov '35

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je sympathiebetuigingen, die ik alleszins kon gebruiken; want ik heb soms neiging om aan samenzweringen te gaan gelooven, en van dergelijke waandenkbeelden blijf ik alleen verschoond door een hartelijke brief als de jouwe. Gelukkig heeft Zijlstra na een zeer scherpe brief van mij bakzeil gehaald, zoodat (als zijn toezegging tenminste waarde heeft) in het Nov.-nummer ‘Virginia’ zonder wijziging verschijnt. Overigens retireert hij, zonder enige excuses aan te bieden voor zijn optreden. Of Maurice iets met de zaak uitstaande heeft, weet ik niet; het is best mogelijk, dat Zijlstra alleen maar angst heeft zijn relaties in Vlaanderen te verliezen en daarom getracht heeft het zekere voor het onzekere te nemen (of liever: door een soort chantage af te dwingen). Vic en Vestdijk hadden zich inmiddels onvoorwaardelijk solidair verklaard met mij.

Het stuk van Veth is valsch en geeft een schandelijke verdraaiing van het reëele succes van den avond. Het is jammer, dat je er niet bij kon zijn, dan zou je gezien hebben, dat het tweede bedrijf vooral uitnemend en zeer zuiver is gespeeld. Maar Veth heeft zelf eens een stuk geschreven, ‘Bonzo’, dat naar niets leek en als een baksteen viel, terwijl hij ook afgunstig is op mijn positie aan Het Vaderland. Ergo. Zoo reageeren die heeren nu eenmaal.

Het geval Boudier is nog niet uitgespeeld. In de N.R.C. van gisterenavond wordt Ina door den overigens voor haar onverdachten Jaarsma inzake het plagiaat duchtig [à Jeurie] genomen, vooral over haar keukenmeidenrepliek aan mij in Het Vad.

Guilloux laat ik je uiteraard al graag over, want ik zou momenteel geen oogenblik tijd vinden voor de lectuur, St. Nicolaas!

Nog eens heel hartelijk dank voor je bemoedigende woorden. Wij zullen den strijd voortzetten, zoolang er nog een kleine schaar overblijft. En misschien tot ziens dus!

veel hart. gr. ook van A tot A

je Menno

 

N.B.

1o‘Rebuten’ hoop ik zoo gauw mogelijk te lezen.
2oJe stukje over Kristal liet ik destijds maar vervallen, want ik geloof, dat je daarmee niets zou hebben bereikt, omdat van Plokworst niet helpen kan, dat ze zich zelf een heele dame vindt.
3oIka Loch vind ik niet onvermakelijk, maar absoluut vieux jeu. Zooiets van: de begaafde en veelbelovende v. Ostayen, die nooit boven het experiment uitkwam. Ik sta dus precies tusschen jullie in. De symbolische kant is knudde, daar heb je gelijk aan, en de taal is... toch wel aardig!

Natuurlijk kun je Vrijdag hier logeeren! En ook 20 Nov.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie