J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 6 december 1935

Vrijdag, 6 December 1935

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je lange brief en dat nog wel te midden van de drukte. Ik wist wel dat op het onderhavige punt onze ideeën niet ver uiteen zouden kunnen loopen.

Heb je die zg kritiek van Buning welke ik je stuurde gelézen?? Iets zoo bête's en ignobels heb ik in langen tijd niet onder het oog gehad. Jany heft gelijk: het is een lamstraal. En dan nog dat menschonteerende maakwerk van die negen balladen! Daar waren zoowel Jany als Jaques het met mij over eens: beneden alles!

Ik heb het druk gehad met het persklaar maken van de nieuwe druk mijner verzamelde rijmproeven.

Ik heb het nu zoo geregeld, dat ik des morgens van vrij vroeg af de journalistiek bedrijf; maar dat dan ook van 3 uur 30 tot 7.30 geheel voor de schoone letteren beschikbaar zijn.

Morgen moet ik getuigen bij het huwelijk van mijn secretaris, die daardoor plotseling mijn neef wordt.

Ik heb nog steeds last van Coenen. Nu heeft hij stikum, juist voor 1 Jan., waarop de nieuwe regeling ingaat, een rot romannetje van een van zijn haremvrouwen, Clare Lennaert, aangenomen. Hij deed dit ná dat de hele afspraak gemaakt was met mij. Formeel kan ik er niets van zeggen, maar het is een echt klein smiechtenstreekje. Ik heb hem nu gemeld dat ik niets en definitief niets van Eva moet hebben. Dit schreef JvN hem geheel afgescheiden van mij ook en ik heb Simon gevraagd het hem ook te doen weten. Bovendien zijn de uitgevers er vierkant tegen. Ik hoop, dat daarmede nu deze zaak voor goed van de baan is. Maar met Coenen weet je het nooit!!! Hij heeft zich in deze heele geschiedenis van een nare kant doen kennen. Overigens kan ik je mededeelen, dat dat tijdschriftengezanik mij ook meters de keel uit hangt. Maar ik voel het als noodzakelijk om van GN te redden wat er te redden valt, anders hebben wij heelemáál geen tijdschrift meer.

Stuur je zoo langzamerhand je bijdrage naar Coenen.

Ik dacht dat Huizinga tegen jou gezegd had, dat hij het over die passage heelemaal met je eens was! En nu plotseling deze rare draai. Het is overigens een verdomde antipathieke uiting in een overigens sympathiek geschrift.

Heel veel hartelijks voor Ant van ons beiden. Een stevige hand van

JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie