J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[30 januari 1936]

Beste Menno,

Hierbij een staaltje van brutale leugens en blijheid als men niet dikwijls tegen komt! Er staat met dikke letters op het omslag

 

gedrukt vereenigd met FORUM

 

hoe kan dat een misverstand zijn? Dit is het toppunt!

Stuur mij dit lasterlijk stuk aub p.o. terug!!!

Dag dag dag

Jan

 

Geachte Heer Greshoff,

De heer Coenen maakte ons, eigenlijk <dat is vooral best!M.> zeer terecht, attent op het bericht in de Belgische pers dat Forum zou vereenigd zijn met Groot Nederland. Dit berust natuurlijk <hé?> op een misverstand. Wij hebben de abonné's van Forum aangeschreven <och, kom, heet dat zoo?> om een abonnement op Groot Nederland te nemen.

Zoudt U zoo goed willen zijn uit onzen naam dit bericht van een fusie tegen te spreken?

Hoogachtend,

VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.

[A.] van Holkema

Directeur

 

Origineel: 's-Gravenhage, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie