Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 20 april 1936

den Haag, 20 April '36

 

Beste Jan

Het is uitstekend, dat jullie van Woensdag 29 tot Zaterdag komen. De datum is genoteerd, de beddepannen zullen worden gewarmd. Ook de redactievergadering kan bij ons gehouden worden. Een kamer zal daarvoor worden gereserveerd.

Dank voor Cassandre. Deze Brulez doet daar sympathiek werk, vind ik. Hij heeft blijkbaar precies de mentaliteit van intelligent voorlichten, die op zoo'n plaats natuurlijk vereischt wordt.

De ziekte van Coenen schijnt iets te beteren, hoor ik. Maar zal hij weer valide worden? Ik heb een stukje over hem geschreven bij zijn 70ste verjaardag, die Donderdag a.s. is. Tenslotte is hij toch een onafhankelijk mensch, en dat is in ieder geval te apprecieeren.

Ik hoop, dat de kennismaking met Mad. Mère naar genoegen is geweest. Wat de geschiedenis met Victor betreft, waarover je in een vorigen brief schreef: ik beschouw den ‘bestaanden toestand’ heelemaal niet als een brouille. Truida heeft geen andere dan een negatieve rol gespeeld, wat ik hoogstens weinig flink van haar vind, maar wat mij niet de minste reden geeft om iets tegen haar te hebben. Met Victor staat de zaak zoo: sedert dat onthullende briefje is hij mij zoo door en door onverschillig geworden, dat ik zelfs geen lust meer heb iets met hem te ‘regelen’. Iemand, die (zelfs in boosheid) zulke handelsreizigersgeest op schrift stelt, kan zijn excuses aanbieden of hij kan dat laten; mij interesseert het verder niet. Dat hij ernaar verlangt een einde te maken aan den bestaanden toestand, geloof ik niet, daarvoor is hij veel te lui; voor verlangen is eenig vuur noodig, dat Z.Ed. ontbreekt. Poging om zich wat intelligenter te expliceeren dan in zijn commis-voyageurs-briefje heeft hij nooit gedaan; hij geeft er de voorkeur aan Eddy uit den weg te blijven en zijn vrouw te laten opdraaien voor een allesbehalve aangename uiteenzetting. Het is alles zoo volmaakt één lijn, dat ik alleen algeheele neutraliteit begeer, en als het kan niet een overmaat van samenzijn.

Henny Marsman komt overmorgen hier.

Het beste met Van Randwijk!

veel hart. gr. v.h.t.h. en dus

spoedig tot ziens

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie