Briefwisseling Menno ter Braak - L.P.J. Braat

Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat

Den Haag, 23 april 1936

23 April 36

 

W.S.

Hoezeer ik je uitnoodiging ook op prijs stel, ik zie onmogelijk kans om binnen afzienbaren tijd een stuk over Ortega te schrijven. Algemeene dingen heb ik er al meerdere malen over gezegd, en ik zou dan in onnoodige herhalingen vervallen, terwijl mij voor een serieuzer studie de vereischte vrijheid van beweging momenteel helaas ontbreekt. Tot mijn spijt kan ik dus niet aan je verzoek voldoen.

vr. gr.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie