Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak (Hengelo)

Tiel, 22 maart 1916

Tiel, 22 Maart 1916

Menno ter Braak.

Gymnasiast

Tiel.

Beste Pim!

Ik heb je in dit kwartaal nog niet geschreven en wil me nu eens van die plicht kwijten. Ik hoop, dat je het goed maakt. Ik heb gehoord, dat je het niet zoo aardig in Hengelo vindt, och, maar dat kan zoo weer veranderen. - ik heb nu al mijn hoop, op de groote Vacantie gezet; de Paaschvacantie is maar zoo'n tusschenwerpsel. Wat hebben we fijne fietstochten gemaakt, hé, je weet wel, vooral toen we buiten aten bij Bredevoort. Ik hoop, dat dat deze vacantie ook weer zal gebeuren. Bestaat het Boschfort nog? Ik hoop van wel; wat hebben we pleizier gehad bij het omhalen van die boomen. Ik heb wel zin, om er in de Paaschvacantie weer heen te gaan.

De Fietsclubkwestie moesten we eindelijk eens uitmaken. In de Paaschvacantie moeten we beslissen, of de club zal voortbestaan of niet. Ik ben er sterk voor van wel; we konden eindelijk wel eens tot een fietstocht in de groote Vacantie zien te raken. We moesten dan natuurlijk allemaal nog wat in de kas bijleggen. Oom, Nico, bij wien ik Zondag geweest ben, is ook voor een voortduren van de club.

Zondag ben ik in Nijmegen geweest en met oom Nico heb ik daar een prachtige fietstocht gemaakt. Bij Nijmegen is het dan ook prachtig.

Hoe ver zijn jullie in Rogge-Smit? Wij zijn nu al aan thema 109 toe. Ik vind het wel een aardig boek, heelemaal niet saai. Waar zijn jullie met grammatica, spes patriae?

Zooals ik je misschien verteld heb, hebben we hier een vereeniging, ‘Inter Nos’, die een gezamenlijk blad schrijft. Ik heb de eer hoofd-redacteur te zijn, Frans Goldenberg presideert de vergaderingen, Piet Bomli is secretaris-stenograaf. Het is erg gezellig, want daardoor raak je meer met elkaar vertrouwd.

Ik heb in Tiel een goede vriend, Frans Goldenberg. Hij zal in de groote Vacantie wel een weekje komen logeeren. Het is een heel aardige jongen, maar

Pimus optimus amicus est.

Na deze ontboezeming wil ik je nog vertellen, dat het prachtig weer bij ons is geweest, maar vandaag regent het, dat 't giet.

Ik zou Zaterdag naar een bal geweest zijn, maar het is door de vele zieken uitgesteld.

Ik doe tegenwoordig veel aan schaken. Bovendien hebben F. Goldenberg en ik een nieuw spel bedacht, dat ‘Proelium’ heet. Salutem. Val?

Nu, groeten aan je vader en moeder en [Bensy] van

MterBraak

discipuli gymnasii Theoliensis

tot de Paaschvacantie!

p.s. doe vooral de groeten aan J.t.B-H. Bedank hem voor zijn brief s.v.p.

M.t.B.

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie