Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 29 september 1936

29 Sept. 36

 

Beste Jan

Uitstekend; wij lunchen Vrijdag gezamentlijk! Schrijf nog even, hoe laat je precies in de Bagatelle (heet het zoo niet? ik bedoel het café in de Passage) te vinden bent. Misschien breng ik Konrad Merz mee, die hier logeert en binnenkort naar Brussel wil gaan, ook mee, want hij zou graag kennis met je maken.

Ik kan onmogelijk dezer dagen naar Brussel komen, want zit vast. Maar ik ben stevig van plan nog even naar Parijs te gaan, zooals je weet. Ik schrijf deze week over Meneer Visser. Een allermerkwaardigst boek is dat, ook bij herlezing. Vestdijk tot in de kleinste viezigheid en helderheid; Visser is voor mij après tout toch zijn grootste figuur. Maar gek, aan den droom kan ik niet gelooven, en de monologue intérieur, hoe origineel ook toegepast, vind ik het minste van het boek. De bladzijden over Robespierre daarentegen zijn uitstekend.

Ik schrijf dezer dagen over Diderot, heb het boek van Luppol uit. Er zit wel een aardig stukje in, geloof ik, over dilettantisme en marxisme.

De quaestie van het parijsche correspondentschap heb ik zoo opgelost, dat Gino en Gans vandaag beide bij Schilt op bezoek gaan, zoodat de beslissing bij hem ligt. Ik heb beide ook gerecommandeerd, maar daarbij natuurlijk niet verzwegen, dat Gino mij constanter leek, en geroutineerder. In ieder geval heb ik gedaan wat ik kon, om zoo onpartijdig mogelijk te zijn.

Groet de Marslieden hartelijk van ons. Zij hebben zeker ook een strop aan de devaluatie? Of hebben zij alles al in francs omgezet? Ik heb in zooverre een voordeeltje, dat ik een huis gehuurd heb voor drie jaar tegen een lagen prijs, en dat nog wel van een fatsoenlijk man. Maar wat er verder van worden moet, weet ik niet. Colijn zal nu toch wel schielijk verdwijnen.

Tot ziens dus, schrijf nog even tijd!

hart.gr.v.h.t.h.

je Menno

 

Zoo juist Dick Binnendijk en zijn beertje ontvangen. Ziet er keurig uit. Ik zal snel een stukje over de reeks schrijven. De inhoud lijkt ook mij op het eerste gezicht een meevaller.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie