Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 10 maart 1937

Den Haag, 10 maart 37

 

Beste Jan

Een uitstekend idee om een Nummer aan Verwey te wijden! Ik beloof je een bijdrage, maar ik moet een week hebben; anders kan ik niet voldoende bedenken wat ik zal schrijven. Ik heb n.l. iets te zeggen over Verwey, na mijn in der haast gemaakte en flodderige krantenstuk; maar het zal hoogstens 4 of 5 pag. zijn. De titel ‘Verwey en de actualiteit’ dekt wel ongeveer, wat ik zal zeggen.

Vraag in dit geval vooral ook Vic v.V.! Hij schreef een werkelijk bijzonder goed herdenkingsartikel in de N.R.C. Als hij zijn draai heeft en het onderwerp hem ligt, kan hij het heusch wel.

Multatuli schiet al op. Ik hoop er de volgende week mee klaar te komen, maar nu speelt Verwey er tusschendoor.

Wat Looe betreft: je ervaringen zijn een prikkel om te gaan zien! Maar eerlijk gezegd vallen ons de prijzen niet mee. 5 tot 7 guineas per week per persoon is niet niks. Zag je ook de kamers van 5 guineas? 7 is ons in ieder geval te duur. Het hotel lijkt ook uit het prospectus zeer geschikt.

Ik kon hier, op verzoek van Herreman, in de K.B. het bewuste boek van Lucka bemachtigen, en zond het hem als aangeteekend drukwerk. Laat hij het mij vooral ook als zoodanig terugzenden, want ik draag er nu de verantwoordelijkheid voor!

Koentje Maart is hier weer ingetroffen, met verlengd paspoort.

hart.gr.v.h.t.h.

je Menno

 

Naar aanleiding van het stuk van De Jong heeft zich een correspondentie tusschen Brouwer en mij ‘voltrokken’, waaruit resulteert, dat Brouwer niets terug kan zeggen en daarom prefereert de zaak in de doofpot te stoppen. Ik heb hem geschreven, dat ik zijn houding beneden nul vind. En dat is nu een moordenaar, godbetert!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie