Menno ter Braak
aan
Johan Brouwer

Den Haag, 10 maart 1937

Den Haag, 10 Maart 37

Kraaienlaan 36

Zeer geachte heer Brouwer

Uw briefje maakt voor mij de zaak niet duidelijker. Blijkbaar bestaat er tusschen onze opvattingen an consequenties aanvaarden voor daden of houding een vrij scherpe tegenstelling. Ik begrijp n.l. in het geheel niet, waarom U, wanneer het U twee zinnen kost de aanval van De Jong te pareeren, die twee zinnen achterwege laat, terwijl U ze overal geplaatst kunt krijgen. Dat De Jong of Groot-Nederland ‘schandaal’ zouden hebben willen maken, lijkt mij ook geheel onjuist. Het is nu eenmaal usance om een artikel over een vertaling te publiceeren, zonder dat daaronder direct een nawoord van den vertaler staat: dat U van dit artikel nu toevallig bij geruchte wist, doet niets ter zake.

U zult mij dus ten goede moeten houden, dat ik het artikel van De Jong blijf beschouwen als onweerlegbaar. Hoezeer mij dit spijt, heb ik U al geschreven. Mocht mijn vorige brief een ultimatum-toon hebben gehad, dan heb ik mij in den toon vergist, want de eenige bedoeling was U te verzoeken om een persoonlijke verklaring, die mij in staat zou stellen mijn meening over Uw integriteit als publicist te hand-haven. U wilt of kunt mij die niet geven: a la bonne heure, ik zal verder over de quaestie niet meer spreken. Mijn plan om uit het Comité te treden heb ik laten varen; het lijkt mij niet het geschikte moment om een zaak te benadeelen door een verschil van meening tusschen personen. Dat er van persoonlijke relatie in deze omstandigheden bezwaarlijk sprake kan zijn, zult U echter natuurlijk met mij beamen. Nogmaals, het spijt mij, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan deze.

Ten overvloede vestigde iemand dezer dagen mijn aandacht op een critiek van Jos. de Gruyter over Uw ‘Cortez’. Ik ken De Gruyter vrij goed en weet, dat hij een absoluut betrouwbaar mensch is (De Jong ken ik niet). Ik zou U, wanneer U de geheimzinnigheid niet prefereerde, gevraagd hebben, wat er van die critiek waar is.

hoogachtend,

Doorslag onbekende bezorger: particuliere collectie

Origineel: ?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie