Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

25 mei 1937

25 Mei 39

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je letteren. De trap op je hart was niet bedoeld! Ik wist niet, of je pleizier zou hebben in deze publicatie, maar nu dat wèl het geval is, komt het geheel natuurlijk Gr. Ned.! Ik was gisteren bij Cor Bruyn (den auteur van de Zaadnaaiers en andere pornografische romans, die echter een heel geschikte kerel blijkt te zijn), en wist daarvandaan de brieven mee te sleepen, dank zij de hulp van dezen Bruyn. Het is een uiterst waardevol stel brieven, dat veel overtuigender is dan welk document van Pée ook!! Hier wordt eigenlijk pas het onomstootelijk bewijs geleverd, dat Edu een schoelje was; het drama van vader en zoon komt hier werkelijk aangrijpend uit.

Dus kan ik op Aug. rekenen? Samen met het artikel van Eddy zou niet onaardig zijn! Ik schrijf er verder alleen een paar noten en een zeer korte inleiding bij. De brieven kunnen met de kleinere letter gezet worden, om niet te veel van je ruimte te vergen. Ik ga ze nu copieeren, en schrijf er dan Vrijdag of Zaterdag een artikel over in de krant, met enkele citaten; daarbij vermeld ik dan, dat de publicatie in Gr.Ned. van Aug.37 zal geschieden.

In haast.

Veel hartelijks v.h.t.h.

en van je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie