Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 31 mei 1937

Den Haag, 31 Mei '37

 

Beste Jan

Je stukjes lijken mij voor dit genre bijzonder geslaagd! Ik neem ze vandaag mee naar de krant; hoe ik de zaak het beste aansnijdt, weet ik nog niet. Volgens Hein schijnt Schilt n.l. bang te zijn, dat je niet punctueel bent met den tijd, maar dat geldt dan alleen eenige herinneringen aan Fransche Letteren, en ik weet heelemaal niet, of dat werkelijk zoo is. In ieder geval: zooiets moet voorzichtig worden aangesneden. Je hoort er nader van, zoodra ik meer weet.

De brieven van Multatuli hebben me een heele week arbeiden gekost; maar ze loonen de moeite rijkelijk. Ze zijn gecopieerd en geannoteerd; er moet nog een kleine inleiding bij. Dan stuur ik jou de heele zaak aangeteekend, zoodat je ze zien kunt, of alles in één nummer kan, of over 2 nummers verdeeld zou moeten worden of direct naar v.H.& W., met verzoek om dubbele proeven??

In ieder geval zou ik je de kleinere letter adviseeren. Ik heb één brief in Het Vad. afgedrukt, maar de rest is minstens even levend en dramatisch. Het zijn in totaal 25 brieven, briefjes, briefkaarten en fragmenten. Eén van de beste en persoonlijkste briefwisselingen [haast?], die van M. überhaupt bekend zijn.

We zien je dus Vrijdag hier?!

veel hartelijks v.h.t.h.

en van je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie