Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 22 juni 1937

Den Haag, 22 Juni

 

Beste Jan

Ingesloten een brief van Eddy; drie velletjes in den kankertoon; over Saks, en over een quaestie met Schilt, waarin Eddy volkomen in het ongelijk is. Hij heeft n.l. op eigen gelegenheid reductie gevraagd op de treinen, en zich daarvoor moeten opgeven als corr. van Het Vad. Op zichzelf niet erg, maar hij heeft mij noch iemand anders daarvan van te voren op de hoogte gesteld, en ik weet dat Schilt die dingen niet wil. Zijn eigenmachtig optreden moet nu maar weer op de ‘unspeakable’ burgerlijkheid van Schilt worden afgereageerd. Het is alles weer in vorm, en vooral de toon van ‘geen letter meer in Het Vad.’ is me zeer zuwider.

Ik heb nu maar eens scherp geantwoord, dat ik dezen kankertoon niet meer kan harden en liever de correspondentie opschort dan voortdurend over ‘verraad’ en zulke dingen te moeten hooren. Liever even goede vrienden en zwijgen dan deze voortdurende onaangenaamheden om niets. Ik heb hier vervelende akkefietjes genoeg en geef de voorkeur aan ze met mijn vrienden niet te hebben. Graag de brief terug, na lezing, met je opinie.

Zou v.H. & W. er voor voelen de correspondentie Multatuli - v.d. Hoeven als brochure (boekje) afzonderlijk uit te geven? Van mijn kant natuurlijk ‘kostenfrei’; practisch komt er dus haast niets bij dan nieuw pagineeren en brocheeren. Ik geloof, dat er nogal veel belangstelling voor deze quaestie bestaat. Maar als het niet gaat, dring ik niet aan.

Je hebt Koert Crollius wel heel hard gestraft. Maar ik kan niet ontkennen, dat hij het verdient, en misschien leert hij iets van dit pak slaag.

Zeer benieuwd naar Gr.Ned.!! Nog geen proef van mijn stuk over Elsschot; wel de brieven van Multatuli. Je zult stellig binnenkort van de weduwvrouw van ‘Edu’ vernemen; zij zal ongetwijfeld ook in Gr.Ned. haar standpunt willen verdedigen, reken daar maar op.

hart gr. 2 × 2

je Menno

 

Zend je nog eens een briefje uit Brussel voor de krant? Er is niets leesbaars tegenwoordig.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie