Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 17 juni 1937

Den Haag, 17 Juni 37

 

Beste mede-Mefistoffel

Van Holkema & Warendorf bericht, dat zij de corr. Multatuli ontvangen hebben, en mij proef zullen zenden. Dat is dus in orde, en zij zullen zich nu wel wachten, zich door die dame te laten verschalken, gesteld dat zij zulks van plan was.

Hierbij de brief van Eddy terug. Ik kan volkomen meegaan met je antwoord. Wel deel ik zoo ongeveer zijn opinie over de stukken van Saks (in dien zin, dat ze mij erg tegenvielen als documenten-werk, en in vergelijk met wat hij vroeger schreef), maar ik vind ze tevens zeer behoorlijk, aangenomen dat het een soort wetenschap is, die mij zonder nieuwe documenten tamelijk steriel lijkt. Als ik Eddy was, zou ik juist blij zijn, zoo'n vijand te kunnen dooddrukken in een boek, dat al op stapel staat; want het document van 1856 is inderdaad vrijwel vernietigend voor de theorie van Saks over de veralgemeening van het bijzondere Lebak-geval (zie mijn stukje in de krant). Maar daarom gaat het bij Eddy kennelijk niet. Hij wil niets kwaads van Multatuli hooren van deze pietepeuterige kant, en dat lijkt inderdaad op dictatuur. Afgezien nog van het feit, dat Coenen reeds de ‘aannemer’ is geweest.

Ik voor mij zie altijd de Saksen zoo graag aan het kliederen met hun kleine bewijsjes, die geen centimeter kunnen verkleinen van het formaat van Multatuli, hoeveel moeite zij zich ook geven. Daarom kan ik die woede van Eddy ook niet begrijpen, laat staan deelen; hij identificeert zich met Multatuli, goed, maar ik identificeer mij dikwijls onwillekeurig met Nietzsche en weet zeker, dat ik best een peuterstuk van laat ons zeggen Wolff in Gr.Ned. zou kunnen verdragen, zonder mij daarom een verrader te voelen. Enfin, het is een imponderabile, en het is best, dat je niet boos, maar sec geantwoord hebt.

Vond je de Maatschappij der Ned. Lett. niet heerlijk ditmaal? Die lieden kennen toch werkelijk geen schaamte meer bij hun bepalingen van wat zoet is en wat stout.

Ik hoorde iets van Hein over je lever. Is dat dieet een nieuw en blijvend symptoom? Of alleen maar een preventief middel?

Veel hartelijks over en weer, en een hand van je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie