Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 20 september 1937

Den Haag, 20 Sept. '37

 

Beste Jan

In vervolg op ons telefoongesprek nogmaals hartelijk dank voor je opdracht van ‘Ikarus Bekeerd’! Ik ben er in de eerste plaats blij mee, omdat het in zekeren zin óók een ‘verklanking’ is van mijn anti-élite-toch-élite-ideeën, zij het dan op een andere manier beleefd. Eigenlijk is dit leesdicht een reprise van ‘Janus Bifrons’, wat het thema betreft; daarom is het des te miraculeuzer, dat je 40 strophen de inspiratie weet vol te houden en niet in herhalingen vervalt. Want het heele gedicht is geladen, en ook bij herlezen heeft het nauwelijks ‘lekke’ plaatsen. Het zou ook erg geschikt zijn, om aan je epigonen te demonstreeren; want dit is nu juist, wat zij niet kunnen, al zouden ze het graag willen. Kortom: ik feliciteer je met het resultaat.

Ik heb hedenmorgen Henriette Roland Holst ‘overluid’. Alles in alles is het toch een waardige verschijning in de Ned. letteren, heel wat meer waard b.v. dan Robbers. Deze heeft mij de attentie bewezen gedurende mijn afwezigheid de grens te passeeren. Ik gunde hem niets kwaads, maar ik had moeilijk veel goeds over hem kunnen zeggen. Zelden was ook een romancier zoo absoluut verleden geworden als hij. Zijn relatie met het heden was alleen de rancune jegens de intelligentie, die hij in het laatste no. van Elsevier nog eens ontladen heeft.

Wij houden dus aan Brugge vast! Ik ben er sedert 1920 niet meer geweest. Hoe kom ik er? Via Brussel? Of via Antwerpen?

Hein zal je de Balineezen nu wel overhandigd hebben. Laat hij de bloemen maar buiten zetten. - Ik heb vandaag weer aan Eddy geschreven. Hij zond me zijn artikel over de ‘Christenen’, dat in het Bat. Nwbl. verscheen. Een exposé, maar heel duidelijk en essentieel.

Wat vond je van het stuk van den theoloog v.d. Leeuw? Ik vond het een misselijk autoriteitsgedoe, en stelde een Open Brief op, dien ik bij nader overleg toch maar niet de krant zet. Het is in laatste instantie een vorm van anti-critiek. Zou je hem ev. voor Gr. Ned. kunnen gebruiken? Ik zou de tekst dan omwerken natuurlijk. Maar als je geen plaats of lust hebt, zie ik er met alle zielsrust van af. Ik zend je den tekst in ieder geval ter kennismaking op.

Veel hart. gr. ook onder de vrouwen

je Menno

 

Wij waren nog even bij de Binnendijken in Amsterdam. Heel gezellig.

 

N.B. Achteraf: och, laat ik dien open brief maar laten liggen, en niet afdrukken. Ik stuur hem je dus alleen ter kennisneming, particulier.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie