Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Eibergen, [14 september 1937]

Eibergen, Dinsdag

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je twee brieven. Ja, ik was zelf ook vrij content over mijn stuk aangaande Toussaint; het is een genre prozakunst, die men in relatie tot Van Schendel enerzijds en Dode Zielen anderzijds vrij aardig bepalen kan. Overigens zijn wij, zonder opzet, wel erg op de Vlamen losgetrokken! Want mijn gevoelens t.o.v. die bundel vertellers komt vrijwel, overeen met de jouwe t.o.v. de jonge poeëten!

Ik ben plotseling, door een ‘donkere drift’ gedreven, in... Luther gevallen, en lees van alles van hem. Er zal wel een ontlading op volgen, die ik je dan voor Gr. Ned. zal aanbevelen. De ‘Tischreden’ van dezen heer zijn zeer plastisch en vol van ‘schijten’ en ‘hoeren’. Allersmakelijkst. En dat heeft nu den naam van Christus in eere hersteld te hebben!

Wat is er met Henr. R.H.?? Is zij van plan ‘af te knappen’, zooals collega Derjeu[?] dat noemt? Ik hoorde van niets, dienomtrent. - Van de Forum-negers kreeg ik een geestdriftige kaart uit Venetië - Torcello. Wat een buitengewoon sympathiek initiatief van Arthur. Zulke dingen zouden alleen al voldoende zijn om mij te overtuigen van zijn eersterangs-menschschap. Kom daar eens om bij Boutens, of Kloos, of wie je maar wilt onder de ‘kanonnen’ van de Ned. letterkunde!

Las je het na-stukje van Jos. de Gruyter in Het Vad. van Maandag? Het schijnt, dat ook deze overigens zoo respectabele man zoo plotseling aangegrepen is door de angst voor het nat. socialisme, geformuleerd als ‘objectiviteit’. Ik vind zooiets bepaald een naargeestig schouwspel. Welk recht heeft zoo'n man nog, om de ‘scribenten’ van Volk & Vaderland de les te lezen!

De Atl. Balladen heb ik niet ontvangen. Laat Sander ze s.v.p. direct naar mijn huis sturen. Dan weet ik tenminste zeker, dat ze niet ‘verdwalen’.

Succes te Brugge! Bereid vast onze komst in October voor!

Veel hartelijks, ook voor Aty en van Ant,

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie