Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 10 november 1937

Den Haag, 10 Nov. '37

 

Beste Jan

Het is zoo razend druk deze week, dat ik geen tijd heb voor iets anders dan de krant. Amper heb ik mijn artikel voor Zondag in elkaar kunnen draaien (over Giono); het gedaas van ‘Cor’ en Van Haeften heeft me tot reporter gepromoveerd... voor 1½ dag. En de sinterklaasboeken stroomen! Gelukkig ook andere; zoo je ‘Rebuten’, en ‘De Man van Lebak’, die me alleraardigst lijkt. Gek, dat Eddy in dit boek heelemaal niet die razernij-toon botviert, die hij tegenover ons aansloeg! - Blijkens ingesloten kaart denkt hij er nu zelf al over om te blijven. Dit was voor mijn brief hem bereikte, dus ik heb hoop, dat hij het baantje werkelijk probeert. We kunnen dan weer zien.

Er wordt door Ant hard gewerkt aan Mephistophelisch, het weinige, dat van Ursa Minor wordt ‘geleverd’. Ik heb er bepaald pleizier in, omdat ik geen bliksem met een ‘utjouer’ uitgever, zooals dat in het Friesch heet, te maken heb. De titel ‘Nugae’ beviel me toch niet; deze is veel beter, en het boekje begint met een citaat van de Wijnaendts-Francken-Commissie. Als alles goed gaat, heb je de volgende week de copij in huis. Eigenlijk zou ik het liefst al mijn boeken (niet brochures of zoo, maar boeken) in een reeks als ‘Ursa Minor’ uitgeven; maar voor de grooten is dat nu eenmaal minder wenschelijk.

Ik heb nog geen kans gezien om die feuilletonquaestie rustig ter sprake te brengen, maar ik doe het dezer dagen. Waarover dus nader.

Voor KKK zou ik beslist een goede meditatie kunnen schrijven over de foto, die je in de N.R.C. van heden vindt, onderwerp de Wapenstilstandherdenking en de zenuwlijder. Maar de foto zou er bij gereproduceerd moeten worden! Ik zag in lang niet zoo iets compleets: staat, kerk, koning, kruis <het koor uit de tragedie en uit ‘De Grauwe Vogels’!>, leger, publiek, politie: alles op één beeld!!! En daarbij de ‘rijke man’, bedolven onder agenten! Een prachtig onderwerp. Kan het met een plaatje? Dan doe ik het zeker.

Ik moet vanavond in Wageningen lullificeeren voor de studenten, dus weer tot nader!

veel hartelijks over en weer

je Menno

 

HOLL. WEEKBLAD

Ik kreeg nog geen geld op

131747!

Hoe zit dat?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie