Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

1 juni 1938

1 Juni '38

 

Beste Jan

Uw huisvrouw zal met geestdrift ontvangen, gespijsd en gelaafd worden. Wij hopen ook te hooren, hoe oma den Hammetschwand besteeg, per lift of per beenen.

Gisteren las ik het verhaal van Kees, zeer geboeid. Ik heb, uiteraard nog meer dan jij, eenig wantrouwen tegen mijn eigen oordeel over een debuut in het Fransch, vooral dit onklassieke Fransch onder invloed van Guilloux, maar ik geloof niet, dat mijn gevoel mij bedriegt; Kees schrijft uitstekend, hij heeft bovendien wat te zeggen, hij heeft meer te zeggen dan hij schrijft, en dat lijkt mij het allerverheugendste teeken. Gek, ik heb deze haat jegens het leerarendom nooit gekend; hoewel ik heel goed hun burgermans bekrompenheid zag, waren zij voor mij toch altijd voor alles: representanten van ‘het weten’, van het cultureele verleden, hoe stom zij dan ook zelf mochten zijn. Ik zag als het ware over hun hoofden heen ‘de’ cultuur: abstraction d'un clerc. Maar de visie van Kees is toch niet rancuneus, dat is duidelijk merkbaar aan de onderscheidingen, die hij maakt tusschen de exemplaren. Deze novelle lijkt mij inderdaad al veel meer dan een belofte; zij is een resultaat. Wel lijkt mij de invloed van Guilloux (misschien gemengd met een scheut Malraux) bijzonder duidelijk, maar de ‘denkinhoud’ heeft niets epigonistisch en dat bepaalt voor mij tenslotte de waarde.

Gisteren hoorde ik van Hein, dat Stols ‘Mephisto’ (ook ‘Ikaros’?) pas over 14 dagen in den handel brengt. Misschien waren mijn verwijten dus voorbarig, maar hij is er nu eenmaal de man niet naar om als exploitant overmatig veel vertrouwen te wekken. Enfin, dan maar afwachten. Jany krijgt een ‘Mephisto’, zoodra ik weer nieuwe ex. heb; kan ik die met de boekhandelkorting bij Stols bestellen?

De Biennale zal ik met Schilt bespreken. Morgen, want vandaag jubelt hij.

Het tweede jongerenno. heb ik nog niet kunnen lezen. Komt in orde. En wat de inleiding tot ‘Het Been’ betreft: die is voor 1/3 Vaderl., 1/3 Gr. Ned. en 1/3 nieuw. Het lijkt me dus beter die niet nog eens in Gr. Ned. te publiceeren, maar alleen in het boek. Elsschot was er zeer over te spreken.

Tot nader

veel hartelijks ook van A. tot A.

Je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie