Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[29 juni 1938]

Beste Jan

Hierbij den brief van Eddy, dien hij insloot bij een briefje aan mij, zoodat ik ook de feiten weet, die erin staan. Nog altijd niet zeer hoopvol, lijkt mij.

Het is mij gelukt Hein tot aannemen van het geld te krijgen, doordat ik hem gezegd had, dat een anonymus mij 70 gulden had gegeven. Hij wilde dit eindelijk accepteeren. Denk er dus aan, hij weet niet anders, of het geld komt van een onbekenden ‘rijken man’! Arthur v.S. heeft mij 40 gulden toegezegd, dus ik moet nog maar 10 gulden opscharrelen, hetgeen mij zeker lukt. Dank voor de bijdrage, die mij al bereikte. Het is eigenlijk een gekke comedie, maar deze Hein is ook zóó masochistisch, dat scherpe maatregelen noodig zijn om hem een beetje pleizier en zon te verschaffen.

Adriaan v.d. Veen was een heel aardige logé. Hij is nu weer weg, heeft het hier met het weer goed getroffen, en is vol van ‘Werk’, waarvoor hij overal abonné's werft.

Veel hartelijks,

in haast

je Menno

 

De vacantie naakt!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie