Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen

Den Haag, [na 21 juni 1938]

Beste v.d.V.

Veel dank voor je briefkaart. Wij vonden het ook plezierig je te logeeren te hebben. Je was, wat je noemt een ‘gemakkelijke logé’. Kom dus maar eens terug.

Je reportage van Casimir is zeer treffend. Gisteren moest ik een Duitscher uitleggen wat half-joodsch was. Het ging met moeite, want ik had Casimir niet als proefmodel in de kamer.

De directe aanleiding tot dezen brief is, dat je onze sleutel hebt gegapt. Wil je die p.o. per aangeteekende brief terugzenden. Bij voorbaat dank.

h.gr. ook van mijn vrouw

je

MtB

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie