Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 2 oktober 1938

Den Haag, 2 Oct. '38

 

Beste Jan

In vertrouwen dit: ik loop al twee weken lang met het plan rond om een stuk of vijf artikelen te schrijven over de democratie, juist in verband met de ervaringen, die wij in deze maand hebben opgedaan. Nu heb ik, in verband met je reorganisatieplannen, aan het Holl. Weekblad gedacht voor de publicatie. Ik zou jou in de eerste plaats deze stukken willen geven, mits ze achtereenvolgens verschijnen te beginnen met het eerste gereorganiseerde nummer, als ‘serie’ dus. Liefst een beetje voyant geannonceerd, want ik wil die stukken voor ‘het volk’ (je begrijpt wat ik bedoel) schrijven.

Maar: ik weet ook, dat het Holl. Weekbl. niet jouw standpunt representeert, en dat je misschien geen scherpe critiek (hoewel deze ‘opbouwend’ zal eindigen) wilt opnemen. Is dat zoo, zeg het mij dan gerust, dan klop ik bij de ‘Groene’ aan. Ik moet die dingen kwijt, en ik zal je een weigering heusch niet euvel duiden, omdat ik precies begrijp, wat je in dit blad kunt uitrichten... alleen zou het mogelijk zijn, dat je toch deze stukken door mij ‘voor eigen rekening’ zoudt willen laten schrijven. Geef me in ieder geval omgaand en geheel eerlijk je meening. Is het neen, dan maak ik wel een of ander ‘schtukkie’ voor je openingsnummer over iets ‘onschuldigs’, om niet te zeggen lulligs.

Ik ben druk bezig met proeven corrigeeren van ‘In Gesprek met de Vorigen’.

een hart. hand, in haast, van

je Menno

 

Ik stel me die reeks ‘Democratie’ ongeveer zoo voor:

IDemocratie als macht en als ontaarding.
II‘Geestelijke Herbewapening’.
IIIDemocratie als sine qua non.
IVDe angst voor het communisme
VHet partijwezen als scholastiek en als stimulans.

en ev. nog een slotartikel. De titels zijn geheel vrijblijvend en dienen alleen om je een idee te geven van wat ik bedoel.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie