Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 25 oktober 1938

Den Haag, 25 Oct. '38

 

Beste Jan

Zooals je gisteren in het Vad. al aangeduid hebt kunnen vinden, is er een iets gunstiger bericht over Eddy. Bep schreef mij in een brief, dien ik gisteren ontving, dat de dokter hoopvol is, al voelt hij zichzelf nog zeer beroerd. En aangezien er verder nog geen telegram gekomen is, ben ik weer optimistisch. - Ik kan je dien brief nog niet opzenden, omdat hij tegelijk ging over een ploertig en schunnig hoofdartikel van Zentgraaff in de Javabode tegen ‘Het Land van Herkomst’. Eddy heeft hem aangevallen, en nu smijt dit individu met hoopen stront terug... juist terwijl Eddy ziek ligt en er zelfs niet eens over hooren mag! Ik heb nu een artikel tegen Zentgraaff geschreven, om hem vast ‘iets te laten merken’ (voor het Vad. van heden), maar aangezien ik nog niet weet, of er nog commentaar van Schilt over komt, moet ik brief en bijgevoegd uitknipsel uit de Javabode nog even hierhouden. Ik stuur ze je later op. Het lijkt me een eerezaak om op dit moment Eddy tegen ploertigheden te verdedigen. Je hebt geen idee van het vuil.

Ik zal, indien eenigszins mogelijk, a.s. Vrijdag het stuk voor het Holl. Weekbl. zenden. Vandaag en morgen zit ik met mijn Zondagsartikel.

Ant is weer terug, heeft een allerprettigste reis gehad en is opgewekt weer begonnen den kater Coclico te kammen. Deze had zijn genegenheid voor mij verdubbeld en zal die nu wel weer halveeren.

Jammer van Kees! Maar te overkomen. Dit soort optimisme was mij (helaas?) altijd vreemd.

Zaterdag is het diner voor Van Suchtelen. Veel zin heb ik er niet in, maar ik moet er heen voor de krant; en dan, Van Suchtelen lijkt mij after all een bijzonder geschikte en fatsoenlijke man.

Tot nader! Veel hartelijke gr. v.h.t.h.

je Menno

 

Denk je, voor het Weekblad, nog eens over Salden? Ik heb hem nu bij Zijlstra geïntroduceerd, en die voelt geloof ik in principe wel voor opdrachten. Ik was Zaterdag met Salden en Kurt (die hevig verliefd is) bij Binnendijk (Enny) te gast, na den tentoonstelling van Willink te hebben gezien. Dick was in Den Haag, voor de Pen-club!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie